Головна »

Сизько Галина ЛеонідівнаСизько Галина Леонідівна 
вчитель зарубіжної літератури та російської мови 
Золотоніської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №3, 

завідуюча Ресурсним центром,

керівник Творчої майстерні "Перлина", 

адміністратор шкільного Інтернет-сайту

Кваліфікаційна категорія:  вища

Педагогічне звання:  "Вчитель-методист"

Освіта: вища. Закінчила 1984 року філологічний факультет Черкаського державного педагогічного інституту ім. 300-річчя возз'єднання України з Росією (нині Черкаський державний університет ім. Б.Хмельницького) за спеціальністю "Російська мова та література"
Загальний стаж роботи: 33 роки

Науково-методична проблема: «Формування цілісної творчої особистості дитини на уроках світової літератури та російської мови засобами ІКТ, проектних технологій та фонових знань»  

Педагогічне кредо: ««В людині закладені безмежні джерела творчості, інакше б вона не стала людиною» (О.Толстой)

Державні та відомчі нагороди:

 • Заслужений вчитель України (2018 рік)
 • Дипломи Головного управління освіти і науки Черкаської обласної державної адміністрації (2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2017 рр.);
 • Грамота відділу освіти Золотоніського міськвиконкому (2003 р.), 
 • Диплом лауреата Премії ім. О.Захаренка (2005-2006 н.р.),
 • Почесна грамота Головного управління освіти і науки Черкаської облдержадміністрації (2007 р.),
 • Почесна грамота Черкаської обласної державної адміністрації (2010 р.),
 • Грамота Інституту літератури ім.Т.Г.Шевченка НАН України (відділ світової літератури) та видавництв "Шкільний світ" і "Генеза" (2007 р.),
 • Грамота Департаменту загальної середньої та дошкільної освіти Міністерства освіти і науки України та Української асоціації викладачів зарубіжної літератури (2009 р.),
 • Диплом переможця Національного конкурсу шкільних газет (2009 р.),
 • Диплом лауреата Національного конкурсу шкільних газет (2012 р.),
 • Диплом лауреата Міжнародного конкурсу шкільних медіа (2013 р.), 
 • Диплом переможця та відповідний баннер для розміщення на сайті за перемогу у Міжнародному відкритому конкурсі інтернет-сайтів "Web-Resurs" у номінації "Кращий шкільний сайт 2013 року" (2014),
 • Почесна грамота Президії Черкаського обкому Профспілки працівників освіти і науки України  (2014 р.), 
 • Грамота відділу освіти Золотоніської міської ради та виконавчого комітету (2015 р.)

Досвід вчителя з формування цілісної творчої особистості учня на уроках світової літератури та російської мови  занесено до обласного каталогу передового педагогічного досвіду (2003-2004 н.р.)

Персональний сайт вчителяhttp://galinasyzko.at.ua

Вчитель є:

= керівником міської творчої групи (з 2006 р.), 

= членом обласної творчої групи (з 2006 р.), 

= лектором курсів підвищення кваліфікації вчителів при Черкаському обласному інституті післядипломної освіти педагогічних працівників (з 2001 року), 

= учасником Всеукраїнського банку незалежних експертів з питань експертизи підручників (з 2005 р.),

= завідувачем  Ресурсного центру школи (з 2006 року);

= керівником Творчої майстерні «Перлина» (з 1999 року);

= адміністратором шкільного Інтернет-сайту (з 2007 року);

= керівником обласного майстер-класу "Технології розвитку творчих здібностей учнів" (з 2012 р.)  

= членом Ради віртуальної Спільноти вчителів-словесників (з 2013 р.)
 


Освіта – вироблений суспільством інструмент для формування власного майбутнього. Нова українська держава потребує діяльних, інтелектуально розвинених громадян. Бо лише творча, естетично багата особистість в змозі розв’язати складні завдання, які забезпечать не просто виживання, а прогрес нації, здатної посісти гідне місце в світовому співтоваристві.
Учитель повинен бути творцем, поєднувати творчість з навчанням своїх вихованців, і цей могутній союз обов'язково виплекає цілісну творчу особистість дитини, яка має поєднувати в собі глибокі різносторонні знання і вихованість,  нестандартне мислення і здатність творити, синтез розуму, серця, психічних, духовних та вольових зусиль.Коли робота розуму і серця стає трудом душі - ось критерій уроку літератури. Цим критерієм виміряється і творча позиція Галини Леонідівни як словесника. 
 
 З 2000 року вона працює над проблемами:
= "Формування цілісної творчої особистості на уроках зарубіжної літератури та російської мови" та
= "Використання фонових знань на уроках світової літератури".
А з 2009 року до названих проблем додалася ще одна - "Використання ІКТ та розвиток творчих здібностей учнів на уроках світової літератури та російської мови"
 
Галина Леонідівна будує свої уроки як співтворчість і співробітництво з учнями, тобто проводить заняття на основі творчої співпраці і зацікавленого діалогу, організовує творчу діяльність учнів, наслідком якої є засвоєння вже існуючого і відкриття нового, раніше невідомого.  
 
Вчитель віддає перевагу дослідницькому методу вивчення літератури в поєднанні з розвитком творчих здібностей дітей. Мета цього методу - розвинути певні уміння і навички, необхідні для вирішення нестандартних завдань, що зумовлені змістом твору, навчити самостійному пошуку шляхів з'ясування істини. В результаті чого учень, аналізуючи, порівнюючи, узагальнюючи літературний матеріал, сам отримує нову інформацію. А поєднання цього методу з розвитком творчих здібностей дітей якнайкраще буде сприяти формуванню цілісної творчої особистості дитини. Викликавши творчу самостійну діяльність дитини, учитель поширює свідомість учня й тим саме поширює його діяльність. 
 
В роботі вчителя присутні такі види навчальної діяльності, що включає в себе дослідницький метод:
= аналіз  художнього  тексту, накопичення спостережень над текстом,
= аналіз читацьких вражень інших учнів та власного сприйняття;
= складання анотацій до книг;
= ознайомлення з епохою, пам'ятними місцями, періодом в розвитку мистецтва, пов'язаними із життям і творчістю письменника;
= аналіз історичних подій та їх відображення у літературному творі;
= аналіз творів образотворчого, музичного, театрального та інших видів мистецтв у зв'язку з творами літератури;
= мовленнєвий аналіз твору (використання епітетів, порівнянь, метафор та їх класифікація), збір та дослідження невідомих фактів із життя письменників;
= аналіз двох точок зору;зіставлення літературного твору з його екранізацією;
= самостійна оцінка вистави, кінофільму, твору живопису і т.д.
 
Щодо розвитку творчих здібностей дітей. Предметом вивчення на уроці літератури є художній текст – продукт творчої діяльності людини. Учень лише в тому разі найефективніше сприймає цей текст, коли він перебуває в позиції творця. Процес такого вивчення літератури можна подати своєрідною формулою:  
Творчість автора + творчість школяра-читача + творчість учителя
=  урок як новий твір мистецтва. 
Творчість учня на уроці може проявлятися в різних видах художньої діяльності: музичній, театральній, образотворчій, декоративно-прикладній та ін. Важливо, щоб із самого початку навчання він став не лише свідком, а й учасником живого дійства, висловлюючи в малюнку, танці, грі свої враження, почуття, переживання, щоб він був здатний до експромту, імпровізації. З метою створення системи у полі художнього розвитку школярів потрібно залучати їх до художньо-творчої діяльності. При цьому слід враховувати специфіку сприйняття кожним із них того чи іншого виду мистецтва та індивідуальні уподобання й схильності. Відомо ж, що молодші школярі захоплюються малюванням, учням середніх класів цікавіші гра, театральне дійство, у старшокласників додається ще інтерес до музики, включаючи класичну. 
 
 З огляду на це в своїй роботі Галина Леонідівна  звертається до такої системи завдань з використання різних видів мистецтва на уроках літератури і в позакласній роботі:
= письмово оформити враження від вистави, фільму;
= оцінити власне сприйняття твору у виконанні майстрів художнього слова;
= передати настрої, враження, почуття від музики, архітектури, картини. зобразити внутрішній світ літературних героїв;
= імпровізувати під музику;
= написати листа до письменника, поета;
= передати за допомогою кольору почуття ліричного героя, дати коментар до картини, малюнка, фотографії;
= написати лібрето, сценарій;
= зобразити героїв, що ведуть діалог, у малюнках, у масках, у ліпленні;
= підготувати ілюстрації за мотивами книг, що сподобалися;
= створити власну образотворчу галерею портретів різних героїв (або шаржів на них); намалювати ескіз обкладинки книги;
= упорядкувати графічні карти подорожей письменників, їхніх героїв;
= відшукати у текстах ключові вислови, епізоди, уривки, проілюструвати їх;
= дібрати музичний супровід до твору або уривку з нього;
= переробити казку в п’єсу; підготувати власну радіовиставу за мотивами літературного твору; інсценувати епізоди;
= описати або створити декорації, костюми для вистав;
= проаналізувати інтерпретації різних літературних творів художниками, скульпторами, композиторами, режисерами;
= написати власні вірші із визначеною домінантою: колірною, звуковою, музичною, тощо 
Галина Леонідівна перебуває у постійному творчому пошуку, застосовує ефективні форми роботи на уроках, домагається високих результатів у навчанні учнів. У її арсеналі роботи великий набір методів і прийомів, які розвивають інтелект учня, його творчу самостійність, формують особистість.
Характерним у педагогічній діяльності Сизько Г.Л. є реалізація принципу особистісного підходу до конкретного учня відповідно до ступеня його навченості.
 
Вона широко використовує залучення інших видів мистецтва на уроках та позакласних заходах, активно впроваджує сучасні освітні та інформаційні технології, працює над створенням електронних посібників-презентацій до уроків світової літератури.  
 
З 2000 року Сизько Г.Л. - постійний учасник обласної виставки «Освіта Черкащини», щорічно нагороджується Дипломами Головного управління освіти і науки Черкаської облдержадміністрації. (див. детальніше в розділі "Нагороди та відзнаки")
 
З 2000 року розробки її уроків друкуються у фаховій пресі, а з 2009 - електронні посібники розміщуються в мережі Інтернет на освітніх сайтах (освітній портал ЧОІПОПП в розділі "Колекція цифрових ресурсів" та веб-ресурс "Видеоуроки в сети Інтернет"). Наразі вона має вже 67 публікацій (друковані та електронні). (див.детальніше в розділі "Публікації")
 
Крім цього, Галина Леонідівна проводить апробацію підручників та програмних педагогічних засобів,  працює з обдарованими дітьми, займається науково-дослідницькою діяльністю. Її учні - неодноразові переможці предметних олімпіад з російської мови та літератури, конурсу захисту робіт МАН, Всеукраїнський творчих літературних конкурсів (див. детальніше в розділі "Результативність роботи").  
 
Досвід Сизько Г.Л. занесено   до каталогу передового педагогічного досвіду, вона включена Інститутом навчальної літератури до складу Всеукраїнського банку незалежних    експертів    для проведення експертизи рукописів підручників, а у 2006 році стала лауреатом премії імені О.А.Захаренка. 
 
Не менш важлива і позакласна творча робота вчителя з дітьми. Вона продовжує те, що було розпочато під час уроків, розкриває перед дітьми ще більш неозорий простір для втілення їх можливостей, талантів, викликає колективне художнє переживання, обмін естетичними емоціями, дає ще більш потужний імпульс внутрішній роботі думки. З метою дати можливість дітям розкритися, спробувати себе в різних ролях і ситуаціях, проявити себе (як акторів, декораторів, поетів, сценаристів, оформлювачів і т.д.) Галина Леонідівна створила  гурток, який має назву - Творча майстерня "Перлина”.  Її майстерня працює от уже 16 років (з 1999 року). Вона об’єднує дітей різних вікових категорій. За цей час «Перлиною» підготовлено і проведено безліч вечорів, літературно-музичних композицій, театралізованих свят, літературних посиденьок, інсценізацій тощо… А з 2007 року вихованці "Перлини" працюють ще й над випуском шкільної газети "Світ новин" та над наповненням шкільного Інтернет-сайту (Детальніше про Творчу майстерню "Перлина" прочитати та переглянути фото можна тут http://zosh-nomer3.com/index/tvorcha_majsternja_quot_perlina_quot/0-58) і тут http://galalit.com/blog
 
З 1 вересня 2006 року у школі розпочав роботу Ресурсний центр предметів гуманітарного профілю (гуманітарний Ресурсний центр), який створила Галина Леонідівна. Це місце зібрання сучасних книг, універсальних довідників, словників, енциклопедій, дайджестів, альбомів, методична література, фахові журнали, велика відеотека і аудіотека, безліч аудіокниг, відео- і фонохрестоматій та ін.
 
Ресурсний центр використовується як для проведення уроків з предметів гуманітарного циклу, так і для забезпечення міжпредметних зв’язків на уроках інших циклів. 
 
В позаурочний час центр працює як читальний зал і як місце роботи Творчої майстерні «Перлина». Також на базі Ресурсного центру готуються матеріали для шкільного Інтернет-сайту, який має вже немало відзнак: переможець Всеукраїнського конкурсу шкільних газет в номінації "Найкраща електронна газета" (2009 р.), лауреат названого конкурсу (2012 р.) та лауреат Міжнародного конкурсу шкільних медіа (2013 р.).
Крім цього, сайт, керований Галиною Леонідівною,  входить до 10-ки кращих шкільних сайтів (серед 820 шкіл з 25 областей України) та до 50 кращих освітніх сайтів України (серед майже 3000 сайтів) (Детальніше прочитати про роботу сайту та переглянути фото можна за посиланням   http://zosh-nomer3.com/index/istorija_sajtu/0-69)
 
Сизько Г.Л. є ще керівником міської та членом обласної творчої групи, виступає з лекціями на курсах підвищення кваліфікації вчителів світової літератури, бере активну участь у підготовці і проведенні круглих столів, майстер-класів з проблем викладання предмету, а також має власний сайт, на сторінках якого зібрані методичні, нормативні, текстові, відео,  аудіоматеріали, програми, таблиці, презентації, тренажери, відеоуроки, посилання, які будуть цікаві і корисні для прочитання і перегляду вчителям, учням і всім тим, хто вивчає, викладає зарубіжну літературу і російську мову, хоче вдосконалити й урізноманітнити свої знання або просто цікавиться філологією і любить читати.

1. 2001 р.Диплом Головного  управління  освіти  і  науки Черкаської обласної державної адміністрації за методичний посібник "Формування цілісної творчої особистості на уроках зарубіжної літератури та російської мови". 
 
2. 2002 р.Диплом Головного управління освіти і науки Черкаської облдержадміністрації за методичну розробку «Творча майстерня»
 
3.2003 р. Диплом Головного управління освіти і науки Черкаської обласної державної адміністрації за методичний посібник з розвитку творчих здібностей учнів
4. 2003 р. Грамота відділу освіти Золотоніського міськвиконкому за участь у конкурсі «Учитель року-2004» і перемогу в номінації «Майстерність» (наказ №279 від 26.12.2003 р.)
 
5. 2004 р. За підсумками IX обласної виставки «Освіта Черкащини»     Черкаським  обласним  інститутом  післядипломної освіти   педагогічних   працівників   Сизько  Г.Л.   за  опис   досвіду роботи з формування цілісної творчої особистості дитини визнано лауреатом   виставки   «Освіта  Черкащини-2004»   і   занесено   до обласного каталогу передового педагогічного досвіду 
 
6.2005 н.р. Диплом Головного управління освіти і науки Черкаської обласної державної адміністрації за опис досвіду роботи з формування цілісної творчої особистості дитини
 
7. 2006 р.  Диплом лауреата Премії ім. Народного учителя О.А. Захаренка за вагомий внесок у розвиток освіти, збереження  і  впровадження      педагогічних      ідей О.А. Захаренка. 
 
8. 2007 р. Диплом Головного управління освіти і науки Черкаської  обласної державної адміністрації за опис досвіду застосування фонових знань учнів на уроках зарубіжної літератури в 6 класі (наказ № 198 від 30.05.2007 р.)
9. 2007 р. Почесна грамота Головного управління освіти і науки Черкаської обласної державної адміністрації за високий професіоналізм, сумлінну працю, вагомий внесок в розвиток освіти області та впровадження передового педагогічного досвіду, щорічну результативну участь у виставці педагогічних технологій "Освіта Черкащини" (наказ №198 від 30.05.1007 р.)
10. 2007 р. Грамота і книжковий приз Інституту літератури ім.Т.Г.Шевченка НАН України (відділ світової літератури) та видавництв "Шкільний світ" і "Генеза" керівнику Творчої майстерні "Перлина" за творчу працю і участь Всеукраїнському конкурсі дитячих творчих робіт «Мій друг – підручник».
11. 2007 р. Грамота і книжковий приз Інституту літератури ім.Т.Г.Шевченка НАН України (відділ світової літератури) та видавництв "Шкільний світ" і "Генеза" колективу Творчої майстерні "Перлина" за активну участь Всеукраїнському конкурсі дитячих творчих робіт «Мій друг – підручник». 
 
12. 2008 р. Диплом Головного управління освіти і науки Черкаської  обласної державної адміністрації за методичний посібник «Фонові знання на уроках зарубіжної літератури у 7 класі: історія, культурологія, літературознавство» (наказ № 251 від 12.06.2008 р.) 
 
13. 2009 р. Диплом  Головного управління освіти і науки Черкаської  обласної державної адміністрації за серію цифрових ресурсів "Срібне століття в російській літературі" та за перемогу у конкурсі на кращу серію цифрових ресурсів  у рамках обласної виставки передових пелагогічних технологій "Освіта Черкащини-2009" (наказ № 227 від 10.06.2009 р.)
14. 2009 р. Диплом  Головного управління освіти і науки Черкаської  обласної державної адміністрації за методичний посібник "Фонові знання на уроках зарубіжної літератури. 8 клас" (наказ № 227 від 10.06.2009 р.))
15. 2009 р. Диплом переможця Національного конкурсу шкільних газет та статуетка "Золоте перо" за 1 місце у названому конкурсі в номінації  "Найкраща електронна газета". 
16. 2009 р. Грамота Департаменту загальної середньої та дошкільної освіти Міністерства освіти і науки України та Української асоціації викладачів зарубіжної літератури за високу фахову майстерність, ефективну роботу з творчо обдарованими дітьми та активну підготовку школярів до участі у Всеукраїнському конкурсі "Безмежний світ Шекспірових сонетів". 
 
17. 2010 р. Диплом Головного управління освіти і науки Черкаської  обласної державної адміністрації за серію цифрових ресурсів з теми "Фонові знання  на уроках зарубіжної літератури в 9 і 11 класах" та за перемогу у конкурсі на кращу серію цифрових ресурсів  у рамках обласної виставки ППД "Освіта Черкащини-2010" (наказ № 245 від 14.06.2010 р.)
18. 2010 р. Почесна грамота Черкаської обласної державної адміністрації  за багаторічну сумлінну працю, високий професіоналізм, значний особистий внесок у розвиток національної освіти, впровадження сучасних методів навчання і виховання молоді (№ 5013, березень 2010р.)
 
19. 2011 р. Диплом Головного управління освіти і науки Черкаської обласної державної адміністрації за серію цифрових ресурсів з теми "Духовна музика на уроках літератури" та за перемогу у конкурсі на кращу серію цифрових ресурсів у рамках обласної виставки ППД "Освіта Черкащини-2011" (наказ № 189/1 від 16.05.2011 р.)
 
20. 2012 р.   Диплом Головного управління освіти і науки Черкаської обласної державної адміністрації за методичний посібник "Школа людинотворення” (наказ № 159 від 03.05.2012р.) 
21. 2012 р. Диплом Головного управління освіти і науки Черкаської обласної державної адміністрації за серію цифрових ресурсів з тем "Оглядові теми в курсі світової літератури в 10-11 класах", "М.Булгаков "Майстер і Маргарита", "Російська мова. Вчимося грамотно писати. Твердий і м'який знаки" та за перемогу у конкурсі на кращу серію цифрових ресурсів у рамках обласної виставки ППД "Освіта Черкащини-2012" (наказ №174 від 15.05.2012 р.)
222012 р.  Диплом лауреата Національного конкурсу шкільних газет 
23. 2012 р. Грамота відділу освіти Золотоніської міської ради та виконавчого комітету, Золотоніської міської ради профспілки працівників освіти і науки за багаторічну сумлінну працю та високий професіоналізм (наказ №155-к від 21.12.2012 р.)
 
24. 2013 р.  Диплом Головного управління освіти і науки Черкаської обласної державної адміністрації за серію цифрових ресурсів з теми "Чарлз Діккенс "Різдвяна пісня в прозі" та  перемогу у конкурсі на кращу серію цифрових ресурсів у рамках обласної виставки ППД "Освіта Черкащини-2013" (наказ № 271 від 11.06.2013 р.)
25. 2013 р. Диплом лауреата Міжнародного конкурсу шкільних медіа
 
26. 2014 р. Диплом переможця та відповідний баннер для розміщення на сайті за перемогу у Міжнародному відкритому конкурсі інтернет-сайтів "Web-Resurs" у номінації "Кращий шкільний сайт 2013 року".
27. 2014 р. Диплом Департаменту освіти і науки Черкаської обласної державної адміністрації за серію цифрових ресурсів з теми "Занимательность на уроках русского языка" та  перемогу у конкурсі на кращу серію цифрових ресурсів у рамках обласної виставки ППД "Освіта Черкащини-2014" (наказ № 138 від 05.06.2014 р.)
28. 2014 р. Диплом Департаменту освіти і науки Черкаської обласної державної адміністрації за методичні посібники "Занимательность на уроках русского языка" і "Лингвистические сказки" та перемогу у конкурсі на кращу друковану продукцію у рамках обласної виставки ППД "Освіта Черкащини-2014" (наказ № 150 від 18.06.2014 р.)
29. 2014 р. Почесна грамота Президії Черкаського обкому Профспілки працівників освіти і науки України за багаторічну сумлінну працю в галузі освіти, вагомий особистий внесок у навчання і виховання підростаючого покоління, активну співпрацю з первинною профспілковою організацією щодо захисту соціально-економічних прав, інтересів працівників і ветеранів (жовтень 2014 р.) 
30. 2015 р. Грамота відділу освіти Золотоніської міської ради та виконавчого комітету за багаторічну плідну творчу працю, високий професіоналізм, вагомий внесок у розвиток освіти міста та активну науково-методичну діяльність по удосконаленню процесу навчання і виховання
31. 2017 р. Диплом Департаменту освіти і науки Черкаської обласної державної адміністрації за серію цифрових ресурсів з теми "Традиції і новаторські зрушення в поезії середини - другої половини ХІХ ст. Творчість Волта Вітмена і Шарляч Бодлера" (2017 р.)

Друковані фахові видання -

журнал "Всесвітня література в середніх навчальних закладах України", 

журнал "Русская словесность в школах Украины",

методический вестник «Русский язык и литература в школах Украины»,

газета "Зарубіжна література":       

1. «Ч. Діккенс «Різдвяна пісня у прозі». Матеріали до підсумкового уроку, цитати до подбразного та проблемного аналізу твору, літературні вікторини, кросворди». -Всесвітня література в середніх навчальних закладах України, № 10, 1999.

2. «Знакомство с текстом как основа формирования грамотного читателя». На примере изучения повести А.С.Пушкина «Метель» (система уроков)». - Всесвітня література в середніх навчальних закладах України, № 1, 2000.

3. «Повторне читання обсягового твору частинами з наступним аналізом їх у класі -ключовий прийом осмисленого сприйняття цього твору». Система уроків за романом Жуля Верна «П'ятнадцятилітній капітан». - Всесвітня література в середніх навчальних закладах України, № 2, 2000.

4. Для практичної роботи. «Материалы к изучению былины «Илья Муромец и Соловей Разбойник». - Всесвітня література в середніх навчальних закладах України, № 9, 2000.

5. Для практичної роботи. Матеріали до вивчення теми «Літературна балада». -Всесвітня, література в середніх навчальних закладах України, №11, 2000.

6. «Как организовать деятельность учащихся по эстетическому освоению художественного произведения». На примере изучения поэмы «Мцыри» М.Ю. Лермонтова. - Всесвітня література в середніх навчальних закладах України, № 12, 2000.

7. Роман Р.Л.Стівенсона «Острів скарбів» у запитаннях. Матеріал для аналізу його тексту методом «слідом за автором». - Всесвітня література в середніх навчальних закладах України, № 1, 2001.

8. «Тарас Бульба» в вопросах и ответах-цитатах. Дидактический материал для организации потекстового, пообразного и других анализов произведения. - Всесвітня література в середніх навчальних закладах України, № 2, 2001.

9. Для практичної роботи. Сто двадцять п'ять запитань для текстового аналізу роману Дж. Свіфта «Мандри Лемюеля Гуллівера». - Всесвітня література в середніх навчальних закладах України, №11, 2001.

10. «Людина в давніх міфах, переказах і легендах». Матеріали до вступного уроку в 7 класі. - Всесвітня література в середніх навчальних закладах України, № 8, 2002.

11. «Новий рік зустрічаємо з літературними героями». Сценарій літературних посиденьок для учнів середніх класів. — Всесвітня література в середніх навчальних закладах України, №11, 2004.

12. «Навчальні проблеми розв'язуються колективно». Підсумковий урок в 7 класі за інтерактивною методикою. - Всесвітня література в середніх навчальних закладах України, № З, 2005.

13. «Бентежний сніг кохання». Літературно-музична композиція для старшокласників. - Всесвітня література в середніх навчальних закладах України, № 12, 2005.

14. Материалы к итоговому уроку по повести Н.В.Гоголя «Тарас Бульба». - Методический вестник «Русский язык и литература в школах Украины», № 9(9). 11.2002.

15. Проспер Меріме «Матео Фальконе» (матеріали до вивчення). — Зарубіжна література, число 6(310), лютий 2003.

16. «От смешного до грустного - одно слово». Урок по рассказу А.П.Чехова «Хамелеон». - Русская словесность в школах Украины,    № 1, 2005.

17. «Пилюли от взросления, или Веселиться могут только дети». Уроки по повести-сказке А.Линдгрен «Пеппи Длинныйчулок». - Русская словесность в школах Украйни, № 2, 2006.  

Інтернет-сайти:

Освітній портал ЧОІПОПП, Веб-ресурс "Видеоуроки в сети Інтернет"

Інтернет-сервіси   «SlideВoom», «РPTOnline», «Myshared»  

Освітній портал ЧОІПОПП

18. "М.Цвєтаєва. "Мне нравится”. Анімована відеопрезентація. Поєднання музики, поезії, мистецтва фотографії і комп’ютерної обробки малюнків і фото, 2009 р.

19. "О. Блок. "Незнайомка”. Мелодекламація, анімована відеопрезентація з використанням ілюстрацій Іллі Глазунова, 2009 р.

20. "Б.Пастернак "Зимова ніч” Анімована віеопрезентація. Поєднання музики, поезії, мистецтва фотографії і комп’ютерної обробки малюнків і фото”, 2009 р.   

21.  "Б.Пастернак "Никого не будет в доме”.  Анімована віеопрезентація. Поєднання музики, поезії, мистецтва фотографії і комп’ютерної обробки малюнків і фото”, 2009 р.  

22.  "Срібна доба” російської поезії. Акмеїзм. Теорія та історія літератури щодо основних засад, рис, принципів і особливостей акмеїзму. Поети-акмеїсти ”, 2009 р.

23.  "Срібна доба” російської поезії. Символізм. Передвісники символізму. Теорія та історія літератури щодо основних засад, рис, принципів і особливостей символізму. Поети-символісти, 2009 р.

24.  "Срібна доба” російської поезії. Футуризм. "Кубофутуризм”, "егофутуризм”, "Мезонін поезії”, "Центрифуга”. Основні засади і особливості. Поети-футуристи, 2009 р.  

25.  "Срібна доба” російської поезії. Поети поза течіями. Життєвий шлях і творчість Б.Пастернака і М.Цвєтаєвої, 2009 р.

26.  Цифровий ресурс "Фонові знання на уроках світової літератури у 9 класі. Дитинство О.С.Пушкіна. Ліцейські роки”, 2010 р. 

27.  Цифровий ресурс  "Фонові знання на уроках світової літератури у 9 класі. Заочна екскурсія пушкінськими місцями. Царське село: палаци і парки. (м.Пушкін)”, 2010 р.

28.  Цифровий ресурс  "Фонові знання на уроках світової літератури у 9 класі. 29 дуелей О.С.Пушкіна”, 2010 р.

29.  Цифровий ресурс  "Фонові знання на уроках світової літератури у 9 класі. Фатальна дуель О.С.Пушкіна. Пушкін і Дантес”, 2010 р.

30.  Цифровий ресурс  "Фонові знання на уроках світової літератури у 9 класі. Нащадки О.С.Пушкіна”, 2010 р.

31.  Цифровий ресурс  "Фонові знання на уроках світової літератури у 9 класі. Культурологічні риси пушкінської епохи: Пушкін і мода”, 2010 р.

32.  Цифровий ресурс  "Фонові знання на уроках світової літератури у 9 класі. О.Пушкін і Наталі Гончарова”, 2010 р.

33.  Цифровий ресурс  "Фонові знання на уроках світової літератури у 9 класі. Герої О.Пушкіна. Онєгін і Ленський, 2010 р.

34.  Цифровий ресурс "Фонові знання на уроках світової літератури у 9 класі. Онєгін і Тетяна Ларіна”, 2010 р.

35.  Цифровий ресурс  "Духовна музика на уроках літератури. Частина І. «Отче наш» М.Кедрова, «Аве Марія» Й.С.Баха, «Реквієм» В.А.Моцарта на уроках з вивчення Біблії", 2011 р.

36. Цифровий ресурс  "Духовна музика на уроках літератури. Частина ІІ. Микола Леонтович «Щедрик» на уроках з вивчення повісті Ч.діккенса "Різдвяна пісня в прозі", 2011 р.

37. Цифровий ресурс  "Духовна музика на уроках літератури. Частина ІІІ. «Carol of the Bells» («Колядка дзвоників») – англійська версія українського «Щедрика» на уроках з вивчення повісті Ч.діккенса "Різдвяна пісня в прозі", 2011 р.

38. Цифровий ресурс  "Духовна музика на уроках літератури. Частина ІV. Оксана Білозір «Молитва» (для використання на уроках світової  та української літератури, історії та художньої культури), 2011 р.

39. Цифровий ресурс  "Оглядові теми в курсі світової літератури в 10-11 класах. Світоглядно-естетичні зрушення у мистецтві та літературі  середини – другої половини XIX ст. Декаданс», 2012 р.

40. Цифровий ресурс  "Оглядові теми в курсі світової літератури в 10-11 класах.  Зміна епох. Витоки літератури ХХ століття. 11 клас ", 2012 р.

41.  Цифровий ресурс  "Оглядові теми в курсі світової літератури в 10-11 класах. Літературні течії ХХ століття. Модернізм. 11 клас”, 2012 р.

42.  Цифровий ресурс  "М. Булгаков. Життя і творчість” (11 клас), 2012 р.

43. Цифровий ресурс  "М.Булгаков "Майстер і Маргарита”. Історія створення, композиція, символи, персонажі” (11 клас), 2012 р.

44. Цифровий ресурс  "М.Булгаков. Герої творів та їх екранізації” (11 клас), 2912 р.

45.  Цифровий ресурс  "Русский язык. Разделительные Ъ и Ь», 2012 р. 

46. Цифровий ресурс  "Русский язык. Ь в середине и на конце слова”, 2012 р.

47.  Цифровий ресурс  "Русский язык. Ь на конце слова после шипящих”, 2012 р.

48-54. Серія цифрових ресурсів "Система уроків за повістю Чарлза Діккенса "Різдвяна пісня в прозі у 6 класі", який містить більше 70-и складових: 6 конспектів уроків, 6 міні-підручників, 9 презентацій, 31 відеофрагмент, 3 літературні вікторини, 3 електронні книги, 4 мистецтвознавчі та 2 літературознавчі статті, 1 літературний диктант, 1 тестове завдання, 1 короткий словник літературознавчих термінів - 2013 р.

48. Цифровий ресурс "Ч. Діккенс «Різдвяна пісня у прозі». Гуманістичний зміст та висока людяність твору", 2013 р.

49. Цифровий ресурс "Ч. Діккенс «Різдвяна пісня у прозі». Життя знедоленої родини Кретчитів", 2013 р.

50. Цифровий ресурс "А.С.Хомяков "Светлое воскресенье (повесть, заимствованная у Диккенса)", 2013 р.

51. Цифровий ресурс "Подорожі Скруджа різдвяної ночі (минуле і теперішнє). Причини деградації особистості Скруджа", 2013 р.

52. Цифровий ресурс "Подорожі Скруджа різдвяної ночі (майбутнє). Переродження героя", 2013 р.

53. Цифровий ресурс "Розвиток зв’язного мовлення. Твір за повістю Ч. Діккенса «Різдвяна пісня у прозі», 2013 р.

54. Цифровий ресурс "Підсумковий урок-гра «Різдвяні свята», 2013 р.

55. Цифровий ресурс "Тайны имени существительного: загадки падежей", 2014 р.

56. Цифровий ресурс "Правописание суффиксов имён существительных. Конспект урока «Путешествие по полянке суффиксов», 2014 р.

57. Цифровий ресурс "Композиционные особенности лингвистической сказки", 2014 р.

58. Цифровий ресурс "Создание лингвистической сказки. Мастер-класс", 2014 р.

59. Цифровий ресурс "О занимательности на уроках русского языка (схемы, таблицы, рисованные правила, «запоминалки»)", 2014 р.

60-64  Серія цифрових ресурсів "Традиції і новаторські зрушення в поезії середини – другої половини XIX ст. Творчість Волта Вітмена і Шарля Бодлера" (2017 р.), яка містить 5 розробок уроків, 7 презентацій, 5 міні-підручників, 27 відеофайлів, дидактичний матеріал і тестові завдання
 
60. Цифровий ресурс "Життя і творчість Волта Вітмена", 2017
61. Цифровий ресурс "Волт Вітмен "Пісня про себе", 2017 р.
62. Цифровий ресурс "Життя і творчість Шарля Бодлера", 2017 р.
63. Цифровий ресурс "Світогляд і естетичні погляди Шарля Бодлера. Поетична збірка "Квіти зла", 2017 р.
64. Цифровий ресурс "Шарль Бодлер - зачинатель нової епохи європейської поезії", 2017 р.
 

Інші інтернет-ресурси

65. Цифровий ресурс  "А.С.Пушкин и Н.Н.Гончарова. История жизни и любви", - сайт "Видеоуроки в сети Интернет", 2013 г.

66. Цифровий ресурс  "А.С.Пушкин. Лицейские годы", - сайт "Видеоуроки в сети Интернет", 2013 г.

67. Цифровий ресурс  "Евгений Онегин и Татьяна Ларина. Литературное исследование", - сайт "Видеоуроки в сети Интернет", 2013 г.

68. Цифровий ресурс  "Рокова дуэль А.С. Пушкина. Пушкин и Дантес",  - сайт "Видеоуроки в сети Интернет", 2013 г.

69. Цифровий ресурс  "Омар Хайям. История жизни и творческое наследие",  - сайт "Видеоуроки в сети Интернет", 2013 г.

70. Цифровий ресурс А.С.Пушкин «Песнь о вещем Олеге», - сайт «Slideboom», 2013 р.

71. Цифровий ресурс  «М.А.Булгаков. Жизнь и творчество», - Сайт «Рptonline», 2013 р.

72. Цифровий ресурс «М.А.Булгаков – русский писатель и драматург», -  Сайт «Myshared», 2013 р.

73. Цифровий ресурс «Філософія модернізму» , - сайт "Slidesharе", 2016 р.


Майстер-класи для слухачів курсів підвищення кваліфікації при ЧОІПОПП
Майстер-класи з використання фонових знань, ІКТ, методу проектів та розвитку творчих здібностей учнів на уроках світової літератури та російської мови проходять щорічно 3 рази на рік. 
З 2001 по 2006 рік Сизько Г.Л. проводила їх у Черкаському обласному інституті післядипломної освіти педагогічних працівників, а з 2006 - у Ресурсному центрі Золотоніської ЗОШ №3, бо саме з цього року школа стала опорною в області з вивчення світової ітератури.
 
Обласна творча група
Робота над програмою факультативів та курсів за вибором з зарубіжної літератури.
Обговорення і рецензування рукопису підручника А.Н.Рудякова, Т.Я.Фролової «Російська мова. 8 клас» 
Обговорення актуальних питань у викладанні світової літератури та російської мови
Навчально-методичне забезпечення профільної освіти
 
Всеукраїнський банк незалежних експертів (Інститут навчальної літератури, м. Київ).  Участь у проведенні експертизи рукописів підручників 
 
Шкільний Інтернет-сайт. Керівник інформаційних, методичних, навчальних, науково-популярних, відео – і веб-розділів сайту
 
Публікація авторських методичних матеріалів та цифрових ресурсів у фаховій пресі та на освітніх порталах в мережі Інтернет
 
Персональний сайт вчителя http://galalit.com/

1. Завідуюча Ресурсним центром школи 
2. Керівник Творчої майстерні "Перлина" (детальніше прочитати про роботу Творчої майстерні і переглянути фото можна за посиланням http://zosh-nomer3.com/index/tvorcha_majsternja_quot_perlina_quot/0-58
   = Шкільна відео- і фотостудія  
   = Відеосупровід шкільних свят, зустрічей, конкурсів-оглядів, семінарів і конференцій  
   = Участь у підготовці театралізованих вистав, шкільних команд до участі у грі "Лідер”, КВН, у змаганнях команд ЮІР, юних пожежників  
  = Вихованці "Перлини” є учасниками художніх читань і переможцями літературних конкурсів «Мій друг-підручник» і «Безмежний світ Шекспірівських сонетів»  
 
3. Адміністратор шкільного Інтернет-сайту, керівник інформаційних, методичних, навчальних, науково-популярних, відео – і веб-розділів сайту (детальніше про роботу сайту можна прочитати за посиланням http://zosh-nomer3.com/index/istorija_sajtu/0-69)
4. Головний редактор шкільної газети "Світ новин"

Всеукраїнський конкурс "Авторський урок-2000"

За підсумками конкурсу на кращий методичний матеріал "Авторський урок-2000" матеріали Сизько Г.Л. відмічені серед кращих, вона стала одним з переможців, посівши II місце в Україні, і була запрошена відділом освіти Міжнародної благодійної громадсько-педагогічної організації «Освіта без кордонів" до участі у Міжнародному конкурсі-семінарі шкільних вчителів в МДЦ «Артек».

Конкурс "Вчитель року-2004"

Лауреат, нагорода за перемогу у номінації "Майстерність"

За підсумками IX обласної виставки «Освіта Черкащини» (2004 р.) Черкаським обласним інститутом післядипломної освіти педагогічних працівників Сизько Г.Л. за опис досвіду роботи з формування цілісної творчої особистості дитини визнано лауреатом виставки «Освіта Черкащини-2004» і занесено до обласного каталогу передового педагогічного досвіду 

За поданням Головного управління освіти і науки Черкаської облдержадміністрації у 2005 р. Сизько Г.Л. включена Інститутом навчальної літератури до складу Всеукраїнського банку незалежних експертів для проведення експертизи рукописів підручників


Апробація підручників та електронних посібників

2002-2003 н.р. Апробація підручника з російської мови для 5 класу.  
2008-2009 н.р. Апробація ППЗ (педагогічного програмного засобу) «Зарубіжна література у 7 класі» 
2012-2013 н.р. Апробація підручника зі світової літератури для 10 класу (автор Наливайко Д.)
 
Предметні олімпіади
2010-2011 н.р. Перетятько Анастасія, учениця 10-А класу, посіла І місце у міському і ІІ місце в обласному турі олімпіади з російської мови
2011-2012 н.р.  Перетятько Анастасія, учениця 11-А класу, посіла І місце у міському і І місце в обласному турі олімпіади з російської мови 
2012-2013 н.р. Назарова Луїза, учениця 8-А класу, посіла ІІ місце у міському турі олімпіади з російської мови
2013-2014 н.р.  Назарова Луїза, учениця 9-А класу, посіла І місце у міському турі  та ІІ місце в обласному турі олімпіади з російської мови
2014-2015 н.р.  Бражник Антон, учень 9-А класу, посів І місце у міському турі та ІV місце в обласному турі олімпіади з російської мови. 
Назарова Луїза, учениця 10-А класу, посіла І місце у міському турі та ІІІ місце в обласному турі олімпіади з російської мови
2015-2016 н.р.  Бражник Антон, учень 10 класу, посів І місце у міському турі та ІІІ місце в обласному турі олімпіади з російської мови. 
Назарова Луїза, учениця 11-А класу, посіла І місце у міському турі та ІІ місце в обласному турі олімпіади з російської мови
 
Конкурс захисту робіт МАН. Робота з обдарованими учнями.
2003-2004 н.р. Хвиль Ірина, учениця 11-А класу, посіла І місце у міському і ІІ місце в обласному етапі конкурсу захисту науково-дослідницьких робіт МАН з зарубіжної літератури. Тема дослідження - «Особливості побудови і міфологічні мотиви роману Джеймса Джойса «Улісс».
 
2008-2009 н.р. Панасенко Яна, учениця 10-А классу посіла І місце в міському і ІІ місце в обласному етапі конкурсу захисту науково-дослідницьких робіт МАН з зарубіжної літератури. Тема дослідження: «Універсальна картина світу у «Божественній комедії» Данте Алігєрі". 

Виставки ППД
Щорічна участь (з 2000 по 2014 рр.) у міських і обласних виставках ППД, представлення свого досвіду роботи, методичних розробок з циклу "Розвиток творчих здібностей учнів" та "Фонові знання на уроках світової літератури", методичних посібників "Занимательность на уроках русского языка" та "Лингвистические сказки"

Щорічна участь (з 2009 по 2014 рр.) у конкурсі на кращу серію цифрових ресурсів у рамках виставки ППД.

Як результат, щорічна нагорода Дипломами Головного управління освіти і науки Черкаської обласної державної адміністрації

Всеукраїнські творчі конкурси для дітей

2007 рік. Всеукраїнський конкурс "Мій друг-підручник". Вихованці Творчої майстерні "Перлина" стали лауреатами конкурсу

2009 рік. Всеукраїнський творчий конкурс серед старшокласників "Безмежний світ Шекспірових сонетів". Перетятько Анастасія, Пурик Аліна, Луценко Яна і Войденко Ілона - фіналісти конкурсу.

Національний  конкурс шкільних газет

2009 рік. Шкільний інтернет-сайт посів І місце в Україні в номінації "Електронна газета"

2012 рік. Шкільний інтернет-сайт став лауреатом конкурсу

Міжнародний конкурс шкільних медіа

2013 рік. Шкільний інтернет-сайт став лауреатом конкурсу, ввійшовши в 10-ку кращих шкільних сайтів

Міжнародний відкритий конкурс інтернет-сайтів "Web-Resurs"

2014 р. Диплом переможця та відповідний баннер для розміщення на сайті за перемогу у Міжнародному відкритому конкурсі інтернет-сайтів "Web-Resurs" у номінації "Кращий шкільний сайт 2013 року".


Участь у конкурсах

2000 р. Запрошення до участі в Міжнародному конкурсі-семінарі шкільних вчителів в МДЦ «Артек», куди Сизько Г.Л. була запрошена відділом освіти Міжнародної благодійної громадсько-педагогічної організації «Освіта без кордонів", що займається пошуком інноваційного досвіду освітницької діяльності, після ряду публікацій методичних розробок і конспектів уроків у методичному журналі "Всесвітня література в середніх навчальних закладах України".

2000 р. За підсумками конкурсу на кращий методичний матеріал "Авторський урок-2000", який був оголошений науково-методичним журналом "Всесвітня література в середніх навчальних закладах України" і проводився під девізом «Методику особистісно орієнтованого навчання - кожному вчителю», матеріали Сизько Г.Л. відмічені серед кращих, вона стала одним з переможців цього конкурсу, посівши II місце в Україні.

2004 р. За підсумками IX обласної виставки «Освіта Черкащини» Черкаським обласним інститутом післядипломної освіти педагогічних працівників Сизько Г.Л. за опис досвіду роботи з формування цілісної творчої особистості дитини визнано лауреатом виставки «Освіта Черкащини-2004» і занесено до обласного каталогу передового педагогічного досвіду 

2006 р. вчитель стала лауреатом Премії ім. Народного учителя О.А. Захаренка за вагомий внесок у розвиток освіти, збереження і впровадження педагогічних ідей О.А. Захаренка та методичний посібник «Фонові знання на уроках зарубіжної літератури: історія, культурологія і літературознавство». 

2007 р. Учні Сизько Г.Л. взяли участь у Всеукраїнському конкурсі дитячих творчих робіт «Мій друг – підручник», стали його лауреатами і були нагороджені спеціальними грамотами і книжковим призом.
 
2009 р. Шкільний Інтернет-сайт, адміністратором якого є Сизько Г.Л., посів 1 місце у Національному конкурсі шкільних газет у номінації "Найкраща електронна газета". В нагороду команда сайту отримала Диплом Національного конкурсу та статуетку "Золоте перо".

2009 р. Наукова лабораторія ренесансних студій, Департамент загальної середньої та дошкільної освіти Міністерства освіти і науки України та Українська асоціація викладачів зарубіжної літератури підвели підсумки проведення відкритого Всеукраїнського творчого конкурсу серед старшокласників за двома номінаціями: «Кращий український переклад 91-го сонету Шекспіра» та «Сонет до Великого Барда», що пройшов в рамках інтелектуально-просвітницької акції "Безмежний світ Шекспірових сонетів”. На розгляд журі було подано 1380 творчих робіт, серед яких фіналістами визнано 516. Серед них і вихованці Сизько Г.Л. - учениці 8-А класу Перетятько Анастасія, Пурик Аліна, Луценко Яна і учениця 11-А класу Войденко Ілона, які взяли участь у конкурсі за номінацією "Сонет до Великого Барда". Учні та вчитель нагороджені грамотами Міністерства освіти і науки України. 

2012 рік. Шкільний Інтернет-сайт, адміністратором якого є Сизько Г.Л., визнаний лауреатом Національного конкурсу шкільних газет у номінації "Найкраща електронна газета" і нагороджений Диплом названого конкурсу

2013 рік. Шкільний Інтернет-сайт, адміністратором якого є Сизько Г.Л., визнаний лауреатом і нагороджений Дипломом Міжнародного конкурсу шкільних медіа.
Сайт входить до 10-ки кращих шкільних сайтів і до 100 кращих освітніх сайтів України.

2014 р. Шкільний Інтернет-сайт, адміністратором якого є Сизько Г.Л., визнаний переможцем у Міжнародному відкритому конкурсі інтернет-сайтів "Web-Resurs" у номінації "Кращий шкільний сайт 2013 року", за що нагороджений Дипломом конкурсу і відповідним баннером для сайту.

Виставки ППД

Щорічна участь (з 2000 по 2014 рр.) у міських і обласних виставках ППД, представлення свого досвіду роботи, методичних розробок з циклу "Розвиток творчих здібностей учнів" та "Фонові знання на уроках світової літератури", методичних посібників "Занимательность на уроках русского языка" та "Лингвистические сказки"

Щорічна участь (з 2009 по 2014 рр.) у конкурсі на кращу серію цифрових ресурсів у рамках виставки ППД

Як результат, щорічна нагорода Дипломами Головного управління освіти і науки Черкаської обласної державної адміністрації

1. Виступ на обласному семінарі завідувачів методичними кабінетами міських відділів освіти "Ресурсний центр як складова творчого розвитку і професійного зростання вчителя" (березень 2005 р.) 
2. Виступ на міському методоб'єднанні вчителів світової літератури "Використання Інтернет-ресурсів у підготовці та проведенні уроків світової літератури" (серпень 2008 р.)
3. Виступ на засіданні творчої групи вчителів світової літератури Золотоніського району "Інноваційні технології на уроках світової літератури та російської мови" (березень 2010 р.)
4. Виступ на об'єднаному міському семінарі вчителів світової літератури і російської мови та вчителів української мовиі літератури "ІКТ у викладанні мови і літератури" (28 квітня 2011 р.)
 
5. Виступ на міському семінарі заступників директорів шкіл з виховної роботи "Шкільний Інтернет-сайт як складова виховної роботи в школі" (23 листопада 2011 р.)
 
6. Виступ на міському методоб'єднанні вчителів світової літератури "Нове у викладанні світової літератури та російськох мови в 5 класі у 2013-2014 н.р." (серпень 2013 р.)
 
7. Виступ на серпневій педраді "Результативність роботи, навчально-методичне наповнення, шляхи та перспективи розвитку шкільного Інтернет-сайту" (30 серпня 2013 р.)
 
8. Виступ на міському методоб'єднанні вчителів світової літератури "Нове у викладанні світової літератури та російськох мови в 7 класі у 2015-2016 н.р." (серпень 2015 р.)
 
9. Виступи на зустрічах зі слухачами курсів підвищення кваліфікації при Черкаському інституті післядимпломної освіти педагогічних працівників з питань  використання ІКТ у навчально-виховному процесі, розвитку творчих здібностей учнів та роботи з обдарованими дітьми на уроках світової літератури та російської мови (щорічно, 3 рази на рік з 2001 року)
 

Мультимедійний супровід виступів колег, свят, конкурсів
 
1. Мультимедійний супровід виступу вчителя математики Лукьященко В.І."Універсальна мова математики" у фіналі міського етапу Всеукраїнського конкурсу "Учитель року-2010" (14 грудня 2009 р.)
 
2. Мультимедійний супровід виступу заступника директора з виховної роботи Онуфрійчук Н.М. на міському семінарі директорів та їх заступників "Система виховної роботи в школі" (16 квітня 2010 р.) 
 
3. Мультимедійний супровід виступу вчителя фізкультури Тараненка В.М. на міському методоб'єднанні вчителів фізкультури "Робота з обдарованими дітьми: робочі будні, високі досягнення і яскраві перемоги" (17 вересня 2010 р.)
 
4. Мультимедійний супровід фіналу міського етапу Всеукраїнського конкурсу "Учитель року-2011"  - "Фестиваль педагогічної творчрсті" (26 листопада 2010 р.)

5. Мультимедійний супровід виступу вчителя початкових класів Дубенець Н.В. "Віночок мого життя"  у фіналі міського і обласного етапів Всеукраїнського конкурсу "Учитель року-2011" (листопад 2010 р. - січень 2011 р.)
 
6. Мультимедійний супровід міської читацької конференції по творчості Зінаїди Тулуб (5 січня 2011 року)
 
7. Відеовітання для зібрання меценатів, міського керівництва та освітянської громади"Різдвяні зустрічі" (січень 2011 р.)
 
8. Мультимедійний супровід виступів заступника директора з виховної роботи Онуфрійчук Н.М. на батьківській конференції "Обдаровані діти - гордість школи, майбутній цвіт нації, інтелектуальна еліта України", заступника директора Заярної Н.В. "Причини неуспішності учнів та шляхи їх подолання", соціального педагога школи Боченкової В.І "Роль сім'ї у формуванні особистості дитини", практичного психолога школи Заярної Л.В. "Дитяча агресивність та насильство у сім'ї" (11 лютого 2011 р.) 

9. Мультимедійний супровід виступу вчителя іноземної мови Степаненко О.В. "Мої роки - мої скарби" у фіналі міського етапу Всеукраїнського конкурсу "Учитель року-2012" (24 листопада 2011 р.) 

10. Мультимедійний супровід відкриття обласного етапу Міжнародного мовно-літературного конкурсу і. Т.Г.Шевченка (19 лютого 2012 р.)

11. Мультимедійний супровід виступу вчителя музики Левицької С.В. "Музика-це моє життя..." у фіналі міського етапу Всеукраїнського конкурсу "Учитель року-2013" (16 листопада 2012 р.) 
 
12. Мультимедійний супровід виступу вчителя географії Ткаченка В.В. "Географія у моєму житті" у фіналі міського етапу Всеукраїнського конкурсу "Учитель року-2014" (8 листопада 2013 р.) 
 
13. Мультимедійний супровід виступу-представлення директора школи Павленко Л.А. шкільною громадою у шоу "Директор очима педагогічного і учнівського колективів" у фіналі міського етапу Всеукраїнського конкурсу "Учитель року-2014" (8 листопада 2013 р.) 

14. Мультимедійний супровід шкільних свят, конференцій, виступів школи на міському конкурсі-огляді "Грайлива веселка" (щорічно)

15. Мультимедійний супровід виступу директора школи на міській виставці ППД "Освіта Золотоніщини" (щорічно)
 
Відеопроекти
Поезія + музика
 

1. Фотографія. Мої фотоальбоми в блозі "Мой мир" на mail.ru http://my.mail.ru/mail/galina_syzko/photo

2. КвітиСад. Як виглядає "Мій прекрасний сад", можна переглянути за тим же посиланням: https://my.mail.ru/mail/galina_syzko/photo

3. Мистецтво

4. Поезія

5. Створення відеопрезентацій та відеофільмів


Ресурсний центр гуманітарних наук, який є базовою складовою у творчому пошуку вчителів школи, їх професійному зростанні, розповсюдженні власного досвіду роботи і впровадженні передового педагогічного досвіду творчих вчителів України.

Ресурсний центр - це місце зібрання універсальних довідників, словників, енциклопедій, дайджестів, альбомів, ілюстрованих журналів, методичної літератури і фахових видань. Є тут також велика аудіо- та відеотека, що містить аудіокниги, відео- та фонохрестоматії, навчально-ігрові програми, збірники мультимедійних та відеопрезентацій тощо.

У Ресурсному центрі працює читальний зал та Творча майстерня "Перлина", в складі якої є гурток "Творимо красу своїми руками" та Школа модераторів, які працюють на шкільному сайті, а також фото- та відеостудії.


Ще немає відповіді на це питання.